//

دستگاه - مجموعه سه لا چنگ

دستگاه در ردیف موسیقی ایرانی: بررسی اجمالی گوشه‌های ردیف

برونو نتل در تحلیل خود به ردیف موسیقی ایرانی، تشبیهی به هنر مینیاتور ایران ارائه داده است. او می‌گوید که این دو هنر از دور به نظر ممکن است کم‌اهمیت به نظر بیایند، اما با بررسی دقیق و دقیق‌تر، می‌توان جزئیات ارزشمند آن‌ها را درک کرد. نتل در تحلیل خود توضیح می‌دهد که اگرچه ردیف در اولین نگاه ممکن است به عنوان مجموعه‌ای از گوشه‌ها با اهمیت یکسان به نظر برسد، اما در واقع گوشه‌ها دارای اهمیت‌های متفاوتی هستند.
دستگاه در ردیف موسیقی ایرانی: بررسی اجمالی گوشه‌های ردیف