//

میرزاحسینقلی فراهانی - مجموعه سه لا چنگ

میرزاحسینقلی فراهانی

میرزا حسین‌قلی فراهانی، معروف به آقا حسین‌قلی، یکی از مشهورترین نوازندگان تار در اواخر دوره قاجار در تهران بود. او در سال ۱۲۳۰ در تهران به دنیا آمد و در سال ۱۲۹۴ نیز در تهران درگذشت. آقا حسین‌قلی جوان‌ترین فرزند علی‌اکبر فراهانی، که نیز یک نوازنده مشهور تار در آغاز حکومت ناصرالدین‌شاه به حساب می‌آید
میرزاحسینقلی فراهانی