تئوری - مجموعه سه لا چنگ

ریتم در موسیقی

موسیقی به عنوان یکی از هنرهای اساسی و ژرفاً انسانی، از افق‌های بی‌پایان خلاقیت و احساسات انسانی زاییده شده است. این هنر که با آواز و صداها، نت‌ها و ضربات، احساسات و افکار را به یک مجموعه زنده و زیبا تبدیل می‌کند، گویی پلی است که انسان را به عمق درون خود و به جهانی از عواطف و تجربیات جدید می‌برد. در این مسیر جذاب و پیچیده، یکی از عناصر کلیدی و مهمی که به موسیقی زندگی می‌بخشد، عنصر ریتم است.
ریتم در موسیقی

سلفژ چیست و چه کاربردی دارد؟ | Solfège

سلفژ چیست و چه کاربردی دارد؟ | Solfège

دیز و بمل در نت موسیقی به چه معناست؟ | Flat & Sharp

دیز و بمل در نت موسیقی به چه معناست؟ | Flat & Sharp

کلید و انواع آن در موسیقی چیست؟ معرفی تمامی کلیدهای موسیقی

کلید و انواع آن در موسیقی چیست؟ معرفی تمامی کلیدهای موسیقی