//

اجرا قطعه Mi favorita توسط احسان مهری

Mi favorita by Daniel Fortea
(1878_1953)

دنیل فورته آ از آهنگسازان دوران رومانتیک و زاده اسپانیا از شاگردان بنام فرانسیسکو تارگاست
این قطعه با نام می فاوریتا یا محبوب من به فرم مازورکا نوشته شده
مازورکا فرمی سه ضربی لهستانیست که با آکسان بر روی ضرب سوم که نوشته شده غالبا اجرا میشه
از بزرگترین آهنگسازان این فرم میشه به فردریک شوپن برای پیانو و ویناوسکی برای ویولن اشاره کرد
این اثر با حالت و ریتمی متعادل پیش میره

دیدگاه‌ها ۰