دیز و بمل در نت موسیقی به چه معناست؟ | Flat & Sharp

دیز و بمل در نت موسیقی به چه معناست؟ | Flat & Sharp

دیز و بمل در نت موسیقی به چه معناست؟

دیز و بمل دقیقا نت هایی متضاد هستند، بنابراین تفاوت بین آنها بسیار واضح است:

یکی بالا می رود (دیز)، دیگری پایین می رود (بمل).

هنگامی که گام یک نت دیز می‌شود، نت را نیم پرده بالا می‌برد.
دقیقا برعکس آن، هنگامی که گام یک نت بمل می‌شود، نت را نیم پرده کاهش می‌دهد.

ساده ترین چیز برای درک نت‌های دیز و بمل این است که به یک صفحه کلید استاندارد پیانو نگاه کنید.
هر کلید یک نیم پرده را نشان می‌دهد که بم ترین نت‌ها در سمت چپ پیانو و زیر ترین نت‌ها در سمت راست قرار دارند.

بنابراین، هنگامی که یک نت دیز می‌شود، یک کلید را نیم پرده به سمت راست، به سمت نت‌های زیر حرکت می دهید (بسته به اینکه کدام یک از کلاویه‌های سیاه یا سفید نزدیک‌تر است.)

و زمانی که یک نت بمل می شود، یک کلید را نیم پرده به سمت چپ و نت‌های بم می آورید. به همین سادگی!

هنگام خواندن نت‌ها، نت های دیز یا بمل با نمادهایی نشان داده می شوند که به عنوان نمادهای عرضی شناخته می شوند. اینها به شما می‌گویند که گام نت اصلی را تغییر دهید.

نماد دیز (Sharp) به این شکل است:
نماد بمل (Flat) به این صورت است:

دوبل دیز و دوبل بمل

گاهی اوقات، نت‌ها می‌توانند دوتایی دیز یا دوتایی بمل باشند. فرض اینها یکسان است، اما نت را با دو نیم پرده (یا یک پرده) حرکت می‌دهد.
بنابراین، اگر یک نت سل دیز دوتایی داشته باشید، بالا بردن آن توسط یک پرده آن را به لا تبدیل می کند. اگر یک سل دوبل بمل دارید، این به یک فا تبدیل می شود.

نت بکار

اگر نتی به حالت دیز و یا بمل درآمده است برای تبدیل شدن به حالت اولیه و (Natural) خود باید بکار شود که با این علامت مشخص می‌شود: 

                                                                                                                              دیز و بمل 

سُری و کُرُن

در کنار دیِز و بمل، سُری و کُرُن برای یک‌چهارم پرده‌ها در موسیقی است که بیشتر برای نت نویسی سازهای زهی استفاده می‌شود.
سُری نام علامتی است در موسیقی سنتی ایران که با گذاشته ‌شدن قبل از هر نت، آن را به اندازهٔ ربع پرده یا در معنی دقیق‌تر کمتر از نیم پرده زیر می‌کند.

این علامت از ابداعات علی نقی وزیری هنگام ارائهٔ سبک اروپایی برای نت نویسی موسیقی ایرانی است.
کُرُن نام علامتی است در موسیقی ایرانی که با گذاشته‌شدن قبل از هر نت، آن را به اندازهٔ ربع پرده یا در معنی دقیق‌تر کم تر از نیم پرده بم می‌کند.

این علامت نیز از ابداعات علی نقی وزیری هنگام ارائهٔ سبک اروپایی برای نت نویسی موسیقی ایرانی است.
میزان ارزش ریاضی کُرُن با نصف نشان بمل برابری می‌کند.

دیدگاه‌ها ۰